Destek Hattı : 0 532 203 02 77
Precast Design

 * Pratik kullanıcı arayüzü
 * Hiçbir kullanıcı müdahalesine gereksinim duymadan, prefabrik betonarme elemanların detay çizimlerinin program tarafından otomatik olarak hazırlanması.
 * Bina analizinde prefabrike yapı elemanlarının özelliklerinin, menülerde kullanıcı tarafından girilen kesit boyutlarına göre otomatik dikkate alınması.
 * Eleman yüklerinin ve elemanlar arası yük aktarımlarının program tarafından otomatik olarak yapılması.
 * 2018 Deprem Yönetmeliğine göre deprem yüklerinin otomatik hesabı ( Eşdeger Statik Deprem Yüklemesi ) .
 * Analiz modelinin otomatik olarak oluşturulması ve matris - deplasman yöntemiyle yapı analiz
 * 2018 Deprem Yönetmeliği madde 8.6.1 ve EK 8B’ ye göre çatı örtüsünün iki ucu mafsallı elastik çapraz çiftleri ile modellenmesi
 * 2018 Deprem Yönetmeliği madde 8.6.2 ve 8.7.1’ e uygun olarak kısmi arakatlı yapıların modellenmesi
 * Mevcut prefabrik betonarme yapıların doğrusal hesap yöntemi ile performansının belirlenmesi.
 * Deprem yüklemesi sonuçlarına göre yönetmelikte belirtilen kontrollerin otomatik olarak yapılması ve kullanıcının uyarılması.
 * Kolonlarda taşma güç yöntemiyle donatı hesaplari.
 * Otomatik sargulama sistemi ile kolon ebatlarına uygun etriye ve çiroz yerleşiminin yönetmelik şartlarına göre belirlenmesi.
 * Yuvalı tekil temel sistemlerinin rijit yöntemle hesabı ve detay çizimleri.
 * çatı kirişlerinde, deprem yönetmeliğine göre kiriş - kolon bağlantı hesaplarının yapılması.
 * TS500’ e göre guse hesapları ve çizimi.
 * Vinçli sistemlerde her açıklıkta 2 farklı yükleme yapılarak vinç yüklemelerinin yapılması ve vinç yüklemeleri ile diğer yüklemelerin süperpozisyonu
 * Analiz sonuçlarında SAP2000 programıyla uyum.